Chrzty

Daria

Chrzest Święty Darii

004
004
011
011
038
038
040
040
042
042
062
062
068
068
087
087
092
092
113
113
117
117
146
146
207
207
303
303
214
214
220
220
171
171
Prezentowane materiały odnoszą się do możliwości zatrzymania wspomnień na nośnikach informacji z odbywających się uroczystości. Posiadamy właściwe zgody i zezwolenia na publikację ich na naszej stronie internetowej. Wszelkie inne publiczne odtwarzanie bez zgody właścicieli może pociągnąć za sobą konsekwencje prawne.