STUDIO ADAMUS - Galeria zdjęć

Home / Komunia Czerwin 11.06.2022 r. 744

Dostępne formaty zdjęć do wywołania: 10 x 15 = 8 zł szt 13 x 18 = 12 zł szt 15 x 21 = 14 zł szt 21 x 30 = 18 zł szt INFORMACJA O UTRWALANIU I ROZPOWRZECHNIANIU WIZERUNKU STUDIO ADAMUS VIDEOMIXFOTO ADAM ZACHAREK informuje, że w miesiącach od czerwca do sierpnia 2020r. w Kościele Parafialnym w Miastkowie podczas uroczystości Pierwszej Komunii Świętej będą wykonywane czynności związane z utrwalaniem wizerunku, w związku z Art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 20161679 z dnia27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) informuję, że administratorem Państwa danych osobowych w postaci wizerunku jest STUDIO ADAMUS VIDEOMIXFOTO ADAM ZACHAREK z siedzibą w Rzekuń ul. Rolna 4, 07-411 Rzekuń. Wizerunek będzie rozpowszechniony poprzez udostępnienie Wizerunku w miejscu publicznym, tj, Budynki Szkół Podstawowych (Rydzewo Miastkowo), (np. gablota przed kościołem) oraz na stronie internetowej https://www.studioadamus.pl W związku z rozpowszechnianiem wizerunku przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do tych danych osobowych, ich poprawiania oraz żądania zaprzestania przetwarzania, rozpowszechniania i usunięcia. Administrator może dokonywać zmian i modyfikacji zdjęć, niezbędnych do jego rozpowszechniania, a polegających na jego obróbce graficznej (retusz, zmiana kadrowania i inne tym podobne modyfikacje), z zastrzeżeniem, że te zmiany i modyfikacje nie mogą zniekształcać wizerunku. Rozpowszechnianie oraz przetwarzanie danych osobowych w postaci wizerunku nastąpi nieodpłatnie. Przetwarzanie danych osobowych będzie odbywało się w ciągu 1 roku od momentu rozpoczęcia przetwarzania. Dane kontaktowe do Administratora Danych: STUDIO ADAMUS VIDEOMIXFOTO ADAM ZACHAREK Tel.: 668196019 e-mail: adam@studioadamus.pl